Visdief verdedigt zijn nest
Visdief verdedigt zijn nest
Rietgors
Rietgors
Futen in de balts
Futen in de balts
Jonge Jan van Gent
Jonge Jan van Gent
Jan van Gent
Jan van Gent
Meeuwen in de vertraging
Meeuwen in de vertraging
Papegaaiduiker op IJsland
Papegaaiduiker op IJsland
Papegaaiduiker op IJsland
Papegaaiduiker op IJsland
Grutto's
Grutto's
Lepelaars aan het foerageren
Lepelaars aan het foerageren
Kluten aan de maaltijd
Kluten aan de maaltijd
Aalscholver droogt op ...
Aalscholver droogt op ...
Meeuw bij de pier van IJmuiden
Meeuw bij de pier van IJmuiden
Drieteenstrandlopers
Drieteenstrandlopers
Eend in kleurig water ...
Eend in kleurig water ...
Back to Top