De fotoclub AFV de Veluwe gaf in coronatijd de opdracht om monumentale panden in Apeldoorn in beeld te brengen en dat bracht mij bij de Wegerif's in Apeldoorn. Ik besloot de sporen van de familie Wegerif in Apeldoorn te gaan volgen. Ik ben nog steeds bezig meerdere panden in beeld te brengen en meer details te achterhalen dan tot nu toe mogelijk is gebleken. Dit onderdeel van de website is dus nog zeer "levend".​​​​​​​
De informatie op dit deel van de website beperkt zich tot Apeldoorn, hoewel de Wegerif’s tot ver buiten Apeldoorn actief zijn geweest. Eerst wat algemene informatie over de Wegerif's.
De Wegerif's als bouwers in Apeldoorn
De Wegerif's waren eind 19e en begin 20e eeuw een echte aannemerfamilie. Chris Wegerif nam in 1883 het aannemersbedrijf van zijn vader in Apeldoorn over  en was zeer actief betrokken bij grote projecten.
Henk Wegerif (een neef/oomzegger van Chris) had eveneens een vader (Gerrit) die aannemer was. Maar op 21-jarige leeftijd stichtte Henk zijn eigen architectenbureau. Hij ontwierp later nog vele huizen in opdracht van zijn vader, die ze vervolgens bouwde. 
Vooral in het begin van de 20e eeuw hebben Chris en Henk Wegerif (oom en neef) grote invloed gehad op de bebouwing in Apeldoorn.
Met name Henk Wegerif heeft zich na 1925 ook buiten Apeldoorn sterk gemanifesteerd.
Back to Top