Henk Wegerif mag dan vooral bekend zijn om zijn rijk uitgevoerde villa's, maar hij heeft ook veel aandacht besteed aan betaalbare woningen voor de arbeiders- en middenstandsklasse. 
Het eerste "kleine huis", dat Henk Wegerif bouwde was ook zijn allereerste huis: "De Klaproos", dat hij ontwierp voor zijn vriend Anne Schilstra, een jonge onderwijzer. Dit huis werd ontworpen in 1905. Henk Wegerif was toen 17 jaar oud!
In Apeldoorn zijn nog meer huizen gebouwd met een kleine plattegrond, maar het meest aansprekende werk van Henk Wegerif op dit gebied zijn toch de 98 woningen in de Metaalbuurt van Apeldoorn.
We lopen de verschillende huizen langs.
"De Klaproos"
We kunnen natuurlijk niet anders beginnen, dan met het eerste huis van Henk Wegerif. Een huis met een indeling, die we vaker aantreffen. Namelijk een (overdekte) entree centraal in het midden met de woonvertrekken hier links en rechts naast.
Het huis is mooi uitgewerkt in de details met klaprozen in de luiken en een mooie aflopende dakkapel. In het hout boven de entree is de naam van het huis en het bouwjaar weergegeven.
Ondanks de bedoeling hier een goedkoop huis van te maken zijn door de uitwerking in de details én de onervarenheid van Henk Wegerif de stichtingskosten toch nog opgelopen naar jawel, ... fl. 1.000,-.
Leuk om te zien, dat de huidige bewoners het ontwerp van de architect respecteren door klaprozen achter de ramen te plaatsen.
Woonhuis "d'Eglantier"
In 2017 kreeg Henk Wegerif de opdracht om voor 3 samenwonende onderwijzeressen een woning te ontwikkelen, waarin ze gezamenlijk met toch ieder voldoende individuele privacy konden wonen. Hiertoe ontwierp Henk een woning met 3 gelijkwaardige zitkamers en keuken op de begane grond en 3 slaapkamers en 1 logeerkamer op de bovenverdieping. Bij de voordeur is een kleine overdekte ruimte gemaakt, die tevens dienst kan doen als zitplaats.
De entree met zitbankje
De entree met zitbankje
"De Metaalbuurt"
Rond 1916 krijgt Henk Wegerif een omvangrijke opdracht van de (in 1915 opgerichte) woningbouw-vereniging "De goede woning". Het gaat om de bouw van 98 arbeiderswoningen in wat destijds het Houtjesdorp heette, tegenwoordig de metaalbuurt. De naam Houtjesdorp is afkomstig van de agrariër Houtjes, die op deze plek een stuk grond verkocht aan de Goede Woning.
De onderaan de plattegrond lopende "Houtweg" is de tegenwoordige "Aluminiumweg".

De woningen worden gesitueerd rondom een open ruimte, waar nog een school dient te verrijzen. Deze wordt echter nooit gebouwd. Henk Wegerif overtuigt de Goede Woning van een plan met vijf verschillende woningtypen, waarbij per type en locatie optimaal is rekening gehouden met situering ten opzichte van het licht. Uniek is dat de arbeiderswoningen allemaal als helft van dubbel op een zeer ruim kavel (400-500 m2) zijn uitgevoerd. 
Het is deze ruimte, die de Goede Woning in staat stelde om alle woningen in 2007 te restaureren en uit te breiden met een nieuw leefgedeelte aan de achterzijde, waarbij het oorspronkelijke beeld nagenoeg gehandhaafd bleef.
Op bovenstaande plattegrond is weergegeven welk type waar gesitueerd wordt. Er is sprake van 13 subtypen om de woningen optimaal te laten profiteren van hun ligging. Onderstaand de foto's van de verschillende typen.
Het project werd in 1917 opgeleverd, maar dat ging bepaald niet probleemloos. Er is sprake van een groot aantal bouwkundige gebreken en lekkages, wat leidt tot scherpe kritiek in de gemeenteraad en negatieve publiciteit. Opvallend is dat de woningen gebouwd zijn naar voorbeeld van een door Wegerif ontworpen woning "De Cocosnoot", waar al deze problemen zich niet voordeden. Niet denkbeeldig is dan ook, dat de aannemers "bezuinigd" hebben op he dure portlandcement, dat Wegerif voorschreef.
Of zoals de directeur van de sociale dienst aan B&W schreef: "... het trouwens een publiek geheim [moet] zijn, dat het afgekeurde cement toch gebruikt is en het daaraan verbonden voordeel door 'de combinatie' is gedeeld."
Het slechte werk van de plaatselijke aannemers heeft grote gevolgen voor het werk, dat Henk (niet meer) krijgt in Apeldoorn en in 1925 verhuist hij dan ook naar Wassenaar.
Back to Top