Huis “De Klaproos”
Het eerste pand, dat Henk Wegerif op 17-jarige leeftijd ontwierp. Zijn opzet was een goedkope arbeiderswoning te ontwerpen, maar als gevolg van onervarenheid werd de prijs van het huis toch te hoog. (De stichtingskosten bedroegen fl. 1.000,-!)
Henk ontwierp de woning  voor zijn vriend Anne Schilstra, die ondanks zijn kleine onderwijzersinkomen de gok met de jonge architect aandurfde. Wegerif en Schilstra deelden het socialistisch-idealistische gedachtegoed dat alleen werk en een goede woning genoeg waren om gelukkig te zijn.
Gebaseerd hierop had het Huis de Klaproos een model voor arbeiderswoningen moeten worden. Omdat de realisatie uiteindelijk veel meer kostte dan oorspronkelijk gepland was bleek dit onhaalbaar.​​​​​​​
Back to Top