Chris Wegerif heeft geleefd van 1859-1920. In eerste instantie vooral actief als aannemer en in die hoedanigheid betrokken bij de bouw van o.a. de Grote kerk en de Mariakerk in Apeldoorn. Vanaf begin 20e eeuw deed hij zijn eerste ervaringen op als architect in het Kalverstraatgebied (arbeiderswoningen).
Vanaf 1909 ontwierp hij ook zelfstandig woonhuizen en villa's. En hij ontwierp ze als zogenaamd "gesamtkunstwerk". Ook de meubels en het interieur waren vaak van zijn hand (of die van zijn vrouw Agathe Wegerif-Gravenstein (kunstenares).
Maar ook Chris Wegerif zelf was zeer geïnteresseerd in kunst in de brede zin van het woord. In 1898 stichtte hij in Den Haag de kunsthandel 'Arts and Crafts', waarbij de Nieuwe Kunst (Art Nouveau, ook wel Jugendstil) de rode draad was en hiermee leverde hij een grote bijdrage aan de ontwikkeling van deze stroming in Nederland. Zijn werk was ook van grote invloed op zijn neef Henk Wegerif.
Rechts een foto van Chris Wegerif aan het werk.
Chris Wegerif was naast aannemer en architect ook maatschappelijk zeer actief. Hij was meer dan 20 jaar lid van de gemeenteraad van Apeldoorn, vanaf 1913 lid van Provinciale staten van Gelderland en vicevoorzitter van de kamer van Koophandel.​​​​​​​ Daarnaast was hij medeoprichter van de ambachtsschool in Apeldoorn. 
Waarschijnlijk om die reden is in Apeldoorn een Chris Wegerifstraat terug te vinden.
In 1920 overleed Chris Wegerif onverwachts in de trein op weg naar een bouwproject in Amsterdam.
Back to Top